Geplaatst op 27 oktober 2014

Het verhaal van je leven
Liever had je gezien dat de overleden dierbare nog zou leven. Maar de werkelijkheid van de dood, de zelfdoding, is onvermijdelijk gebleken. Je staat machteloos en met lege handen? Vragen blijven door je hoofd spoken: wat waren zijn of haar beweeg-redenen om eruit te stappen? En vooral ook: hoe kan ik nu verder?
Diep van binnen weet je dat dit soort levensvragen niet te beantwoorden zijn. Toch blijven ze door je heen gaan. En je zoekt je een weg erdoorheen. Het raakt verweven in je eigen bestaan.
Het verhaal; het verhaal van jouw leven, het verhaal van wat je hebt doorgemaakt, je pijn, je zoektocht, je strijd, de nieuwe bakens op je weg… Die verhalen staan centraal. Die verhalen vragen ruimte om gehoord, gedeeld, erkend, en herkend te worden…
Het is helpend om te kunnen vertellen over jouw proces, jouw levensverhaal. Hoe heb jij je dierbare ervaren? Hoe bezie je hem of haar nu? Welke plaats heeft je overleden dierbare in je hart en vooral ook: hoe ben jij verder gegaan met leven?
Vertellen aan mensen die ‘hetzelfde’ hebben meegemaakt betekent delen. Delen in het vertrouwen dat de ander je begrijpt en aanvoelt.

Programma
10.00 uur Zaal open, ontvangst met koffie en thee
10.30 uur Welkom
10.45 uur Inleiding in het thema: ‘Het verhaal van je leven’ door Piet van Beek, geestelijke verzorger
11.30 uur Pauze
11.50 uur Muur-conversatie
12.30 uur lunch
13.30 uur ‘Verweven in je eigen bestaan’: een interactief gesprek aan de hand van de muur-conversatie
met elkaar en begeleid door Piet van Beek
15.00 uur Gezamenlijke afsluiting van de dag
15.45 uur einde


Aanmelding
U kunt zich per email voor deze dag aanmelden (graag vóór 21 nov.): nabestaandenoverijssel@gmail.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke van Dieren (038-4542252)
Kosten
Per persoon 15,00 euro, incl. koffie, thee, soep en broodjes. Wanneer deze kosten een bezwaar vormen, kunt u contact opnemen met Janneke (zie hierboven).
Adres
Glanerbeek 10, 8033 BA Zwolle, (038-453 70 75). Vanaf station Zwolle buslijn 4, richting Aalanden, halte Elsbeek. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

‘ Wij hebben jouw persoonlijke inbreng heel erg gewaardeerd’
Familie Robert
‘Vanaf dat je binnen kwam voelde het vertrouwd en goed om alles uit handen te geven’
Diane den Otter-Vos